KULJETUS

TCS-järjestelmä kaikkeen kuljetustoimintaan
Ecomond / Toimialat / KULJETUS

TCS-järjestelmä soveltuu kaikkiin logistisiin ratkaisuihin. Yrityksesi saamien hyötyjen lisäksi järjestelmästä hyötyvät ympäristö, asiakkaasi ja työntekijäsi. Perusominaisuuksien lisäksi TCS-järjestelmä sisältää seuraavia jakelu- ja keräilytoimintaan suunniteltuja erityisominaisuuksia:

 • sähköiset lastauslistat
 • poolivälineiden seuranta
 • odotus-, lastaus- ja purkuaikojen seuranta
 • sähköiset rahtikirjat tarvittaessa suoraan asiakkaalle tai kuljetusten jatkajalle
 • sähköiset allekirjoitukset
 • rahtitoiminnan sähköinen integrointi jakelu- ja keräilytoimintaan.

ajoneuvosovellus

TCS-järjestelmän avulla voidaan merkittävästi tehostaa kuljetuksia. Koska ajojärjestelijä on ajan tasalla tehtävien/kaluston tilanteesta, voit tarjota asiakkaillesi kuljetuksia tarkemmalla aikataululla.

Tarvittaessa asiakas näkee tietokoneeltaan ajoneuvon etenemisen ja arvioidun saapumisajankohdan sekä mahdolliset tehtävätiedot. Asiakas pystyy myös tekemään järjestelmään suoraan uusia kuljetustilauksia.

Järjestelmä tarjoaa jakelu-, keräily- ja rahtikuljetuksiin merkittäviä etuja:

 • kuormien ja ajoreittien suunnitteluun käytettävän ajan väheneminen
 • kuljetuskaluston ja henkilöstön tehokkaampi hyödyntäminen
 • reaaliaikainen liikennetietojen seuranta
 • kuljetusmerkintöjen automatisointi ja reaaliaikaistuminen
 • sähköisten rahtikirjojen tekeminen jopa kentällä
 • lastaus ja purku perustuen kollitarrojen tunnistamiseen
 • kuljettajan työn helpottaminen ja työn laadun parantaminen
 • ajolistojen tallennustyön poistuminen
 • työmäärän vähentyminen
 • tavaravirtojen tehokkaampi suunnittelu ja seuranta
 • palautusten merkitseminen
 • kuljetettavien tuotteiden laadun varmistaminen
 • nopeampi reagointi muuttuviin palvelutarpeisiin
 • pienempi ympäristökuormitus.