Ympäristötoimi

Ympäristötoimi - Tehokkuutta ja kustannussäästöjä jätekuljetuksiin
Ecomond / Toimialat / Ympäristötoimi

TCS-järjestelmä tarjoaa ympäristötoimialan kuljetuksiin merkittäviä kustannussäästöjä ja etuja:

  • havainnollinen ja reaaliaikainen kuljetusten suunnittelu ja ajojärjestely
  • sähköisen keräilytiedon automaattinen siirto laskutusjärjestelmään
  • integraatio ajoneuvojen punnitusjärjestelmään ja astioiden sähköinen tunnistaminen
  • keräilyn reaaliaikainen seuranta ja nopeampi reagointi eri tarpeisiin
  • kuljetusten monipuolinen kokonaisseuranta ja
  • reaaliaikainen liikennetietojen seuranta
  • kuljettajan työn helpottaminen ja työn laadun parantaminen.

Järjestelmä automatisoi keräilytiedon kulun. Tehtävälistat ovat sähköisessä muodossa ja kohteita voi lisätä, poistaa tai muuttaa reaaliaikaisesti. Kuljettajan toteuttamat tehtävät siirtyvät automaattisesti laskutusperusteeksi. TCS-järjestelmään tallentunutta tietoa voidaan hyödyntää mm.

- eri keräysreittien päällekkäisyyksien tarkasteluun
- erilaisten aluekeräyspisteiden sijoituspaikkojen suunnitteluun
- keräysreitin ajojärjestyksen seurantaan
- keräystehtävien seurantaan
- jätehuollon alueellisten erojen seurantaan ja
- keräyskaluston seurantaan.

TCS-järjestelmää käytettäessä ajoreitit saadaan optimoitua tehokkaiksi sähköisten ajolistojen ja havainnollisen suunnittelun avulla. Ajoneuvosovellus tai mobiiliapplikaatio opastavat kuljettajaa graafisen karttakäyttöliittymän avulla keräily- ja jakelupisteisiin sekä kuorman tyhjennyspaikkoihin. Lisäksi ne toimivat tiedonvälityskanavana ajoneuvon, kuljettajan, ajojärjestelijän ja toimiston välillä.

Kuljetusyrityksen työnjohto, asiakaspalvelu sekä tarvittaessa kunnan jätehuolto pystyvät seuraamaan keräilyä ja ajoneuvoja reaaliajassa. Järjestelmällä voidaan hallita kuljettajien työaikaseurantaa, ajoaikaa, asiakkailla käyntien ajankohtia sekä huoltotarpeita.

ympäristötoimiala tcs - ympäristötoimiala opti - ympäristötoimiala tcs - ympäristötoimiala