Tietosuojalauseke 28.11.2017

Ecomond Oy on sitoutunut suojaamaan palvelunsa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattamaan toiminnassaan hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tässä dokumentissa on kuvattuna Ecomond Oy:n verkkosivuihin liittyvää henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa. Dokumentissa kuvataan yleisesti käytössä olevat käsittelyn kohteet ja kestot, sekä käsittelyn luonne ja tarkoitus, henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät.

Kerättävät tiedot

Verkkopalveluidenkäyttäjistä kerätään vain järjestelmän toimivuuden ja luotettavuuden kannalta keskeiset tiedot, kuten etunimi, sukunimi, puhelinnumero, yritys jasähköposti.

Käyttäjän itse luovuttamien tietojen lisäksi kolmannet osapuolet voivat kerätä tietoja evästeiden avulla. Näitä ovat esimerkiksi Google Analytics, joka mittaa verkkopalveluiden käyttöä. Lisätietoja Google Analyticsin ehdoista voi lukea täältä.

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus ja säilytys

Järjestelmä kerää ainoastaan tietoa, joka on välttämätöntä sen toiminnallisuuden kannalta. Tietoja voidaan käyttää käyttäjälle näkyvänä informaationa tai teknisessä mielessä osana järjestelmän toiminnallisuutta. Tietojen tarkoituksena on edesauttaa palvelun toimimista.

Kerättyjä tietoja hyödynnetään verkkopalveluiden parantamiseen sekä kehittämiseen. Lisäksi niiden avulla parannetaan asiakaspalvelua. Lisäksi kerättyjen tietoja voidaan käyttää myynnin kohdentamiseen.

Tiedot säilytetään tietokannoissa, jotka sijaitsevat palvelimilla, jotka on suojattu palomuurein, erilaisin salaustekniikoin sekä niihin on rajoitettu pääsy kulunvalvonnan ja käyttöoikeuksien avulla.

Käyttäjä on oikeutettu tarkastamaan hänestä tallennetut henkilötiedot, ja voi pyytää tietojen muokkaamista tai poistamista ottamalla yhteyttä Ecomondin tukeen.

Verkkosivut voivat hyödyntää evästeitä käyttäjien seuraamisessa. Käyttäjä voi tyhjentää selaimensa evästeet tai estää kokonaan evästeiden tallentumisen. Evästeiden estäminen voi vaikuttaa verkkopalveluiden toimivuuteen.

Kerättyjä tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on tarpeen.

Mobiilisovellukset

Ecomond Oy:n tarjoamien mobiilisovellusten osalta sovelletaan tämän tietosuojalausekkeen lisäksi mobiilipalveluntarjoajan ehtoja. Ehtoihin voi tutustua mobiilisovelluskaupoista: Apple, Google, Microsoft.

Tietosuojalausekkeen päivittyminen

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten tietosuojalausekkeeseen voi tulla muutoksia. Tietosuojalausekkeeseen voi tutustua säännöllisin väliajoin.

Yhteystiedot

Ecomond Oy
PL 1188 (Microkatu 1)
70211 KUOPIO
Sähköposti: tuki[ät]ecomond.com