TCS OPTI

TCS OPTI vaativaan logistiikan optimointiin
Ecomond / Ratkaisut / OPTI

TCS OPTI on työkalu vaativaan logistiikan optimointiin, reititykseen ja kuljetusaikataulujen suunnitteluun. OPTI-järjestelmä soveltuu erinomaisesti eri palvelutoimialojen työtehtävien, työvuorojen ja tarvittavien resurssien optimointiin sekä suunnitteluun. OPTI-järjestelmä tarjoaa apuvälineen suunnittelun kaikille tasoille aina strategisesta tasosta reaaliaikaiseen toiminnan optimointiin.

Järjestelmän avulla voit verrata vaihtoehtojen kustannuksia, hyödyntää toiminnasta kerättyä tietoa sekä reagoida nopeasti muutoksiin. OPTI-järjestelmä sisältää suuren määrän erilaisia käytännön reunaehtoja ja rajoitteita, ja sen algoritmit ovat vuosien soveltamisen kautta hioutuneet vastaamaan erilaisiin asiakastarpeisiin toimialasta riippumatta.

TCS OPTI tarjoaa valmiin ratkaisun kiristyvien laatu- ja tehokkuusvaatimusten sekä kustannuspaineiden alla oleville toimijoille. Optimoinnin avulla mahdollistamme toimintaprosessien tehostamisen ja mahdollisimman kustannustehokkaan ja ympäristöä säästävän toiminnan.

Optimoinnin avulla on todistetusti saavutettu 10 - 30 % taloudelliset säästöt ja parannettu huomattavasti kuljettajien ja kenttähenkilöstön tyytyväisyyttä.

Optimoinnin kohteita:

 • Toimintovaihtoehtojen vertailu
 • Reittien optimointi ja aikataulutus
 • Vakioreittien optimointi (periodioptimointi)
 • Dynaaminen toiminnan ohjaus ja -optimointi
 • Käytettävän kaluston ja henkilöstön käytön optimointi
 • Työvuorojen optimointi

Optimoinnin reunaehtoja:

 • Työaikarajoitteet
 • Tieverkon ominaisuudet
 • Ajoneuvojen kapasiteettirajoitteet
 • Paluukuormat- ja paluutehtävät
 • Ajoneuvo-, asiakas/tilaus- ja varastokohtaiset aikaikkunat
 • Kaluston ja tuotetyypin vastaavuudet
 • Keräys-/jakelupisteen soveltuvuus kalustotyypeille
 • Kaluston- ja tehtävien erityisvaatimukset
 • Ruuhkapaikkojen huomioonottaminen
 • Jakeluun/keräykseen/tehtäviin kuluvaan aikaan liittyvät rajoitteet

Päivittäisen sekä reaaliaikaisen toiminnan ohjaus ja optimointi

Päivittäisessä toiminnassa OPTI-järjestelmällä voidaan automaattisesti optimoida tehtävät, ajoreitit ja niihin liittyvät aikataulut. Yhdessä TCS-järjestelmän kanssa TCS-Opti muodostaa integroidun kokonaisuuden, jossa tehtäviensuunnittelu, reaaliaikainen ohjaus ja seuranta hoidetaan tehokkaasti ja käyttäjäystävällisesti yhdellä kokonaisuudella.

TCS Simulointi

TCS simulointiympäristö mahdollistaa toimintoihin liittyvien vaihtoehtojen vertailun vaivattomasti muutamalla napin painalluksella. Tarkastelun kohteena voi olla mm. käytettävän kaluston määrä / tyyppi, ajoneuvojen prioriteetti, vuorojen lukumäärä ja pituus, tehtävien tiedot (aikaikkunat, prioriteetti, kohdepaikka) kustannustaso (€/km, €/h, ylityö), terminaalien- ja toimistojen sijainnit jne.

Optimointiohjelmisto antaa hyötyjä lähes kaikentyyppisille toimialoille:

 • Ympäristöhuolto
 • Jakelu- ja keräilytoiminta
 • Kuljetuspalvelut
 • Rahtiliikenne
 • Metsäkuljetukset
 • Koulukuljetukset
 • Terveydenhuolto
 • Pesula- ja siivouspalvelut
 • Teollisuus
 • Päivittäistavarakauppa
 • Ruokatoimitukset
 • Huoltotoiminta

Javascript vaaditaan!

Jätä yhteydenottopyyntö tai ota suoraan yhteyttä p. +358 44 700 5230 / myynti[at]ecomond.com