Anticimex

Suomen suurin tuholaistorjuntayritys
Ecomond / Asiakastarinat / Anticimex

Mukana asiakkaan digitalisaatiossa

Anticimex on kansainvälinen tuhoeläinhallinnan, rakennetun ympäristön ja elintarvikehygienian palveluyritys, joka tarjoaa ainoana Suomessa kehittyneitä digitaalisia ratkaisuja tuhoeläintorjuntaan oman SMART-järjestelmänsä avulla.

Ecomondin TCS-järjestelmä on integroitu toimimaan Anticimexin järjestelmien ja ohjelmistoalustojen kanssa. Etävalvonnasta ja tuhoeläinpyydyksistä saatu tieto välittyy Ecomondin TCS-järjestelmän kautta Anticimexin huoltoteknikoille, joilla on käytettävissä reaaliaikainen tehtävälistaus tarvittavista toimenpiteistä.

” TCS on kaiken kentällä tekemämme torjuntatyön kulmakivi. Teemme vuodessa noin 50 000 torjuntakäyntiä ja TCS tuo toimintaamme sen tarvittavan tehokkuuden ja laadun, joka on meidän asiakkaille ensiarvoisen tärkeää ”, toteaa toimitusjohtaja Jussi Ylinen.

Anticimex logo

Tavoitteena lisätä sujuvuutta raportointiin

Tuhoeläinhallinta on kuluttajille näkymätöntä, mutta tarkasti säänneltyä toimintaa, johon liittyy paljon ohjeita ja raportointia asiakkaalle ja viranomaisille. Aikaisemmin tuhoeläintorjunnan hallintaketju toimi paperisten lomakkeiden ja raporttien varassa ja työhön sisältyi paljon erikseen tehtävää kirjoitustyötä ja lomakkeiden täyttämistä. Myös teknikoiden toimenpiteet kirjattiin muistiin, joten tietääkseen mitä kohteessa seuraavaksi tehdään, muistiinpanot aiemmista toimenpiteistä piti olla mukana. TCS-järjestelmä vapautti paperisen raportoinnin työmäärästä.

anticimex

Tarvittavat tiedot aina mukana

TCS-järjestelmä integroituu saumattomasti Anticimexin omaan järjestelmään ja tuottaa tiedot huoltoteknikoille, mitä kohteessa on tehtävä. Järjestelmä näyttää tehokkaimman tehtäväjärjestyksen ja aikatauluttaa toimenpiteet annettujen ehtojen mukaisesti. Teknikon ei tarvitse luottaa omaan muistiinsa, vaan järjestelmässä näkyy koko historia; mitä on tehty, mitä ansoja ja pyydyksiä kohteessa on, mitkä ovat seuraavat toimenpiteet. Koska kaikki on sähköisenä, työntekijällä on aina kaikki tarvittavat tiedot mukanaan ja inhimillisten virheiden mahdollisuus pienenee merkittävästi.

Anticimex Ab
  • Perustettu: 1934
  • Liikevaihto: noin 9,6 milj. euroa
  • Suomen Anticimex tekee noin 50 000 asiakaskäyntiä vuodessa.
  • Toimintaa 17 maassa
  • Emoyhtiö tytäryhtiöineen työllistää kansainvälisesti noin 4 500 henkeä.

Tavoitteena lisätä sujuvuutta raportointiin

TCS-järjestelmä tekee työnkulun sujuvaksi ja pitää yrityksen ja sen työntekijät ajan tasalla tulevista ja tehdyistä toimenpiteistä. Myös Anticimexin asiakas saa saman tien tiedon, mitä kohteessa on tehty. Reaaliaikainen tehtävienhallintajärjestelmä pitää huolen siitä, että tehtävien tiedot työn suorittamista, raportointia ja laskutusta varten saadaan viipymättä ja virheettömästi.