Palpa

Suomen Palautuspakkaus Oy
Ecomond / Asiakastarinat / Palpa

Kustannustehokasta logistiikan suunnittelua

Suomen Palautuspakkaus Oy eli Palpa on juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjä. Ylläpitäjän tehtävänä on järjestää järjestelmäänsä kuuluvien pakkausten talteenotto, kierrätys tai uudelleenkäyttö ja panttien hallinnointi. Palpa on Suomessa toimivista juomapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitäjistä suurin.

Suomen Palautuspakkaus Oy - Palpa

Pantillinen palautusjärjestelmä on tehnyt suomalaisista maailman tunnollisimpia juomapakkausten palauttajia. Erilaisten pakkausten palautusaste on yli 90 % ja järjestelmä tuottaa uudelleen käyttöön kymmeniä tuhansia tonneja kierrätysalumiinia, -muovia ja -lasia. Palautusjärjestelmän toimivuuden taustalla on palauttamisen helppous ja tiheä palautuspisteiden verkosto, esimerkiksi kauppojen yhteydessä, joka puolestaan edellyttää hyvää logistiikan hallintaa ja keräysaikataulujen sekä -reittien suunnittelua.

Suomen Palautuspakkaus Oy - Palpa

Palpa suunnittelee ja hallinnoi osaa lasin palautusjärjestelmän keräyslogistiikasta Ecomondin TCS-järjestelmän avulla. Järjestelmä on kuljetuksia hoitavien yhtiöiden käytössä, ja he saavat aikataulutetut tehtävälistat sen kautta. Tämän lisäksi järjestelmään päivitetyt ajo-ohjeet helpottavat kuljettajien työtä. Kuljetusten suunnittelu ja reittien optimointi tekevät keräilystä mahdollisimman taloudellista ja vähentävät kuljetusten ympäristövaikutuksia.

Suomen Palautuspakkaus Oy - Palpa

TCS-järjestelmän avulla saadaan myös tilastoitua tyhjennettyjen astioiden määrä, ajetut kilometrit että käytetyt työtunnit. TCS-järjestelmä kerää tiedot useista lähteistä ja koostaa tarvittavat raportit palautusten seurantaa että kuljettajien tilityksiä varten.

"TCS:n avulla näemme reaaliajassa, mitä kentällä tapahtuu. Tämän avulla olemme pystyneet tehostamaan kuljetuksia, lisäämään huomattavasti keräyspisteitä että säästämään kustannuksissa. Lisäksi kuljettajien tilitykset tehdään TCS:n datan perusteella, mikä vähentää työtunteja laskutuksessa ja sen tarkastamisessa.”, toteaa Palpan logistiikkajohtaja Marjo Olkkonen.

Aikaisempaan verraten TCS-järjestelmä on tehostanut kuljetuslogistiikkaa ja tuonut ajan tasalla olevan näkymän palautusjärjestelmän kokonaistulokseen.